Uncategorized

Sverok Västerbottens årsmöte 2021!

Sverok Västerbottens årsmöte äger rum den 30 januari, klockan 12.00 i vår Discordkanal. Vi kommer att starta med mötet direkt, och sedan kommer det finnas rum för spel och skoj. Vi hoppas att se många av våra föreningar på plats, och att ett digitalt möte gör det mer tillgängligt för de föreningar som inte befinner sig i de större städerna. Vid nästa år önskar vi att pandemin har lättat och att vi snart kan träffas igen! Stort tack för att ni håller ut, och tveka inte att kontakta oss om er förening stöter på problem.

Vi kommer att köra vårt första digitala årsmöte i vår discord-kanal som du hittar här: https://discord.gg/nkAwNvkUDy samt via röstningsprogrammet VoteIT.

Handlingarna till årsmötet kommer att skickas ut ca 10 dagar innan årsmötet, samt läggas upp på hemsidan.

Hoppas att ni har en bra julledighet och spela spel! 

Glada hälsningar

Styrelsen för Sverok Västerbotten

————————————————————————-

Är du sugen på att sitta i styrelsen? Gå in och nominera dig själv eller andra i Nominera, vårt valberedningssystem.

Vill er förening skicka in en motion om vad ni tycker att distriktet ska göra? Isåfall är deadline den 16 januari och ni skickar dem till styrelse@vasterbotten.sverok.se Har du en idé men inte vet hur du ska lägga fram den? Oroa dig inte! Du kan välja att skriva ett färdigt förslag, eller bara din idé till förslag till oss, så hjälper vi dig att formulera den!

————————————————————————-

Utdrag ur distriktets stadgar:

§16. Årsmötet är distriktets högsta beslutande organ. Mötet ska hållas tidigast 15 januari och senast 31 mars, på tid och plats som distriktsstyrelsen bestämmer. 

§17.  Vid årsmötet har alla distriktets medlemmar, distriktsstyrelsen, valberedningen, revisorerna, övriga distriktsstyrelser samt förbundsstyrelsen rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag. För övriga närvarande och gäster på årsmötet gäller närvaro- samt yttranderätt.

§18.  Till årsmötet får varje förening sända ombud i nedanstående omfattning enligt vad föreningen rapporterat in till Sverok under nuvarande eller senaste verksamhetsår:

  • §  2 ombud för upp till 25 medlemmar
  • §  3 ombud för 26-50 medlemmar
  • §  4 ombud för 51-75 medlemmar
  • §  5 ombud för 75-100 medlemmar
  • §  6 ombud för 101 medlemmar och därutöver 

§19.  Endast befullmäktigade ombud enligt 14§ är röstberättigade vid årsmötet. Varje ombud har en röst. Ombudet skall vara närvarande för att få utöva sin rösträtt. Ingen person får vara ombud för mer än en förening.