Distriktet

Sverok Västerbotten är ett distrikt inom Sverok. Distriktet består av spelföreningar inom Västerbottens län som sysslar med spel som social verksamhet. Där ingår bland annat rollspel, kortspel, lajv, brädspel, figurspel, tv-spel, datorspel, paintball och airsoft. Distriktets syfte är att på olika sätt stötta och hjälpa sina föreningar. Distriktet tillhörde fram till 2011 det som då kallades Sverok Övre Norrland (förkortat Sverok ÖN). Här finns det en länk till Sverok Västerbottens stadgar.

Distriktet leds av en ideell styrelse som väljs på distriktets årsmöte. Styrelsens främsta ansvar är att verkställa de beslut medlemmarna fattat på årsmötet. Utöver dessa centrala delar av distriktets verksamhet arbetar distriktsstyrelsen med löpande arbetsuppgifter som formellt krävs av distriktet i form av bokföring, möten och protokoll. Dessutom finns det alltid många projekt i området som distriktet på olika sätt är inblandat i.

Styrelsen för 2022 ser ut som följer:

Ordförande: Isa Blomberg
Vice ordförande: Jacob Lindström
Kassör: Lukas Schwalb
Ledamot: Nils Lundgren

Valberedning: Styrelsen

Revisorer: Linus Råde (sammankallande) och Jojon Hamrén

Lämna ett svar