Uncategorized

Kallelse till Sverok Västerbottens årsmöte 2022

Varmt välkomna till Sverok Västerbottens årsmöte, som äger rum lördag den 22/1-2022, från klockan 12:00 i Klossen vid Ålidhems Centrum* och kl. 13:05 digitalt i vår Discord-kanal.

Årsmötet den 22 januari är vårt första hybrid-årsmöte*. Vi kommer att starta med lunch kl 12:00 för de som är med fysiskt* och själva mötet börjar kl 13:05, och efteråt kommer det finnas rum för spel och skoj. Vi kommer att köra årsmötet i vår Discord-kanal med röstning via programmet VoteIT.

Distriktet står för fika, lunch och alla egna utlägg för resor till årsmötet inom länet ersätts om du sparar dina kvitton (gäller för dig som är med fysiskt). För att vi ska få lite koll på hur många som dyker upp och kunna planera lunch blir vi tacksamma om ni anmäler er i förväg, men ni kan bara dyka upp på själva dagen också. Anmälan skickas till styrelse@vasterbotten.sverok.se eller @styrelsen i vår Discord-kanal.

Vi hoppas att se många av våra föreningar på plats, och hoppas på att äntligen få träffa våra medlemsföreningar igen efter en lång pandemi. Stort tack för att ni hållit ut, och tveka inte att kontakta oss om er förening stöter på problem eller har frågor.

Hoppas att ni har en bra julledighet och spela spel! 

Glada hälsningar

Styrelsen för Sverok Västerbotten
styrelse@vasterbotten.sverok.se

* Med reservation för förändringar i restriktionerna

——

Är du sugen på att sitta i styrelsen eller vill du nominera någon annan? Skicka ett mail till valberedning@vasterbotten.sverok.se eller ett PM till Isa @Apathy#2211 i vår Discord-kanal


Vill er förening skicka in en motion om vad ni tycker att distriktet ska göra? Isåfall är deadline den 8 januari och ni skickar dem till styrelse@vasterbotten.sverok.se Har du en idé men inte vet hur du ska lägga fram den? Oroa dig inte! Du kan välja att skriva ett färdigt förslag, eller bara din idé till förslag till oss, så hjälper vi dig att formulera den!

Handlingarna till årsmötet kommer att skickas ut ca 10 dagar innan årsmötet, samt läggas upp på hemsidan.

Utdrag ur stadgarna:

§16. Årsmötet är distriktets högsta beslutande organ. Mötet ska hållas tidigast 15 januari och senast 31 mars, på tid och plats som distriktsstyrelsen bestämmer. 

§17.  Vid årsmötet har alla distriktets medlemmar, distriktsstyrelsen, valberedningen, revisorerna, övriga distriktsstyrelser samt förbundsstyrelsen rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag. För övriga närvarande och gäster på årsmötet gäller närvaro- samt yttranderätt.

§18.  Till årsmötet får varje förening sända ombud i nedanstående omfattning enligt vad föreningen rapporterat in till Sverok under nuvarande eller senaste verksamhetsår:

  • §  2 ombud för upp till 25 medlemmar
  • §  3 ombud för 26-50 medlemmar
  • §  4 ombud för 51-75 medlemmar
  • §  5 ombud för 75-100 medlemmar
  • §  6 ombud för 101 medlemmar och därutöver 

§19.  Endast befullmäktigade ombud enligt 14§ är röstberättigade vid årsmötet. Varje ombud har en röst. Ombudet skall vara närvarande för att få utöva sin rösträtt. Ingen person får vara ombud för mer än en förening. 

De fullständiga stadgarna finns på vår hemsida: https://vasterbotten.sverok.se/wp-content/uploads/2021/12/Stadgar-for-Sverok-Vasterbotten.pdf

Policy för utbetalning av reseersättning Sverok Västerbotten

Allmänt

Vid val av resesätt samt vid resebokning ska billigaste, rimliga alternativ väljas. 

Resor bör boka i god tid, resor som blir orimligt dyra på grund av bristande planering ska inte genomföras om de inte är absolut nödvändiga.

Geografi

Reseersättning ges i första hand för resor inom distriktet.

Resor som sker utanför distriktet ska motiveras och kräver ett styrelsebesluts för godkännande.

Ersättning vid årsmöte

Reseersättning till föreningsrepresentants resa till Sverok Västerbottens årsmöte utbetalas endast för resor inom distriktet.

Ersättning för styrelseledamot, revisorer eller annan nyckelperson kan godkännas genom styrelsebeslut.

Bil

Bil kan användas då det är nödvändigt. Samåkning ska nyttjas i så stor omfattning som möjligt. Ersättning för bil ges enligt Skatteverkets riktlinjer (18.50 kr per mil). 

Hyrbil ska endast användas då det är nödvändigt och kräver styrelsebeslut. Billigast, rimliga alternativ ska väljas. 

Förskott

Förskott för resor ges ej.