Uncategorized

Ung i Västerbotten-projektet går mot sitt slut

Under hösten 2020 och våren 2021 har vi i distriktet drivit ett projekt finansierat av Region Västerbotten vid namn ”Ung i Västerbotten”. Projektets syfte har varit att undersöka hur olika ungdomsorganisationer har hanterat sviterna av Covid-19, med påverkan på deras ekonomi, medlemstal och föreningar, samt vilka behov de har som Region Västerbotten och länets kommuner skulle kunna hjälpa dem med.

Totalt var det sju ungdomsorganisationer som ställde upp på intervjuer;  Junis Västerbotten, RUM Västerbotten, Salt barn och unga i EFS Västerbotten, Scouterna Västerbotten-Ångermanland, Sverok Västerbotten, Unga Örnar Västerbotten och UNF Västerbotten.

Frågorna som ställdes var följande: 

  • Har er verksamhet eller medlemsantal förändrats de senaste åren?
  • Hur har Corona påverkat er som organisation under året?
  • Hur tror ni att 2021 kommer att se ut för er i skenet av Corona?
  • Hur tror du generellt att framtiden kommer att se ut för er och civilsamhället?
  • Vad har ni för behov som Region Västerbotten och kommunerna kan hjälpa er med?

Sammanfattningar och slutsatser i projektet presenterades under en workshop dit alla kommuner, ungdomsorganisationer samt Region Västerbotten var inbjudna i början av mars. Där lanserades den bok som projektet tagit fram och som håller på att skickas ut till länets kommuner, Region Västerbotten och de ungdomsorganisationer som antingen deltog på workshopen eller var med och blev intervjuade.

Om ni som förening är intresserade av att läsa boken finns den i Sverokrummet i fysisk form eller digitalt här nedan:

Vill du ha en tryckt kopia av boken? Hör av dig till oss i distriktet!