Vi vill besöka er!

Posted on Okategoriserade

Styrelsen Sverok Vb har beslutat om riktlinjer angående representation/monterplats på olika Sverok-arrangemang inom länet. Detta som ett led i arbete med att tydliggöra distriktes arbete gentemot och med distriktets föreningear, detta för att bli en naturlig part att arbeta med vid arrangemang.
Det som distriktet har beslutat sig för att enligt riktlinjerna är följande att:

* Distriktet köper reklamplats på arrangemanget för 500 kr.

* Distriket tar emot och sprider er reklam för distriktets föreningar på de arrangemang där distriktet deltar. Så skicka ert material till vårt kontor på klossen eller lämna det till någon av oss i styrelsen.

För att distriktet skall kunna närvara på arrangemang behövs följande motprestation av arrangemagnet:

* Arrangemagnet skall ha minst 40 arrangörer/deltagare/besökare.

* Plats för bord och roll-ups skall finns. Helst även bord.

* Distriktet skall ha rätt att närvara med upp till 4 representanter, ej deltagare på arrangemanget kostnadsfritt.

Sverok Vb, Vi funkar!
Ps. Vill ni ha extra funktionärer till ert arr? Vi kanske kan hjälpa. Ds.

Read more >

Västerbotten Levlar upp!

Posted on Okategoriserade

Den 20-21 genomfördes i distriktet en kurs inom level upp projektet för feöreningsaktiva med inriktning mot arrangörsskap, förutom att få input om arrangörskap så fanns det även en möjlighet att träffa andra föreningsaktiva.

Sedan den 27-28 oktober så har distriktet egna fått Lvl upp utbildare och kan hålla kurser i egen regi. Det kommer att läggas upp ett antal tillfällen här framöver, där distriktets medlemmar har möjlighet att gå någon av de olika kursena inom lvl upp programet.

/Jens Lindström, Ordf. Sverok Vb

Read more >

Level up!

Posted on Okategoriserade

Tycker du om att levla? Passa på att höja ditt färdighetsvärde i arrangörskap!

Till helgen den 20-21 oktober finns det möjlighet att delta på en kurs i Arrangörsskap genom Sveroks Level up utbilning, vilken är framtagen i sammarbete mellan Sverok och Vi Unga speciellt inriktad på spelkulturen.

Utbildningen kommer att hållas på kulturhuset Klossen i Umeå.

Om ni vill veta mer så kontakta Linus Råde på 073-4161931 eller mejla linus.rade[snabelA]vasterbotten.sverok.se

/Jens Lindström, Ordf. Sverok Vb

Read more >

Ny Styrelse Sverok Västerbotten

Posted on Okategoriserade

Ny styrelse i Sverok Västerbotten efter det extra inkallade årsmötet och där på följande konstituerande mötet blev:

Jens Lindström Ordf.
Peter Bomark Vice ordf.
Lenita Hellman Kassör
Linus Råde Sekreterare
Jennie Larsson Ledamot
Nathalie Andersson Ledamot

Vi nås enklaste på: styrelse[at]vasterbotten.sverok.se

/Jens Lindström Ordf. Sverok Västerbotten

Read more >

Handlingar till Extrainsatta årsmötet den 3/6 2012

Posted on Okategoriserade

Handligarna till extrainsatta årsmötet för Sverok Västerbotten, den 3/6 2012 går nu att ladda ner här.

Handlingarna innehåller två förslag till revideringar sedan tidigare i år. Det första förslaget handlar om budgeten för distriket och den andra om ett förslag till reviderad verksamhetsplan.

Här kan ni hitta en sammanställning av den sedan tidigare antagna budgeten och verksamhetsplanen.

 

/Mvh Styrelsen, Sverok Västerbotten

Read more >

Kallelse till extrainsatt årsmöte 2012

Posted on Okategoriserade

Kallelse till extrainsatt årsmöte 2012

Styrelsen för Sverok Distriktet Västerbotten kallar härmed till Extrainkallat årsmöte. Distriktets medlemsföreningar har rätt att skicka röstberättigande representanter enligt följande:

o 2 ombud för föreningar upp till 25 medlemmar
o 3 ombud för föreningar 26-50 medlemmar
o 4 ombud för föreningar 51-75 medlemmar
o 5 ombud för föreningar 75-100 medlemmar
o 6 ombud för föreningar 101 medlemmar och därutöver

Antalet medlemmar baserar sig på 2011 års medlemsantal.

För att distriktets föreningar skall kunna delta och skicka representanter till mötet ersätter distriktet resor för dessa, dock ersätter distriktet endast för resor inom distriktet.

Styrelsen beslutade sig den 29 april för att avgå den 3e juni. Styrelsen kommer alltså att fortsätta sitt arbete fram tills det extrainkallade årsmötet. Anledningen till avgångsbeslutet är att styrelsen upplever att de förutsättningar och premisser på vilka de valdes till sitt uppdrag väsentligt har förändrats. Främst att ekonomiska poster har blivit eller varit tungt belastade redan innan årets styrelse har hunnit bedriva sin verksamhet. Vilket kraftigt beskurit styrelsens handlingsfrihet och kraftigt kommer att försvåra styrelsens uppdrag under året. Även brister gällande förtroende inom styrelsen har lett fram till avgångsbeslutet.

Dessa punkter leder även till att styrelsen till det extrainkallade årsmötet kommer att lägga fram förslag på reviderad budget och verksamhetsplan för att ge den kommande styrelsen ett bättre utgångsläge för verksamheten.

Sedan det ordinarie årsmötet har en av distriktets revisorer tvingats avsäga sig sitt uppdrag, då dennes arbetsgivare ansåg att engagemanget i distriktet kunde påverka dennes ställning som oberoende statstjänsteman.

Vill du titta närmare på styrelsens verksamhet finns protokoll från årets möten både på Västerbottens distriktsforum och här på hemsidan under Handlingar.

Nedan finner du dagordningen för det extra inkallade årsmötet för distriktet:

Dagordning

§1. Årsmötes öppnande
§1.1 Styrelsen avgår
§2. Fastställande av röstlängd
§3. Mötets behörighet
§4. Val av mötesfunktionärer
§4.1 Val av mötesordförande
§4.2 Val av mötessekreterare
§4.3 Val av justerare tillika rösträknare
§5. Ekonomisk berättelse för 2011
§6. Revisionsberättelse för 2011
§7. Ekonomisk ansvarsfrihet för Styrelsen 2011
§8. Fastställande av reviderad verksamhetsplan 2012
§9. Fastställande av reviderad budget 2012
§10. Förtroendepost val
§10.1 Val av Ordförande 2012
§10.2 Val av Kassör 2012
§10.3 Val av Ledamöter 2012
§10.4 Val av revisor(er) 2012
§11. Information.
§11.1 Reseersättningar
§12. Mötets avslutande

Tid & Plats
Vad: Extrainkallat årsmöte, Sverok Västerbotten.
När: 3 juni 2012, kl 15:00.
Var: Klossen, Ekonomistråket 6, Umeå.

Read more >