Här finns distriktets protokoll och handlingar från verksamhetsåret 2017.

Protokoll

2017-02-25 Årsmötesprotokoll

2017-03-07 Konstituerande styrelsemöte

2017-05-21 Styrelsemöte

2017-06-12 Styrelsemöte

2017-08-15 Styrelsemöte

2017-09-18 Styrelsemöte

2017-12-17 Styrelsemöte

Andra dokument