Här finns distriktets protokoll och handlingar från verksamhetsåret 2015.

Protokoll

Årsmötesprotokoll 150321

2015-03-31 Konstituerande styrelsemöte

2015-04-27 Styrelsemöte

2015-05-15 Styrelsemöte

2015-06-02 Styrelsemöte

2015-06-25 Styrelsemöte

2015-08-25 Styrelsemöte

2015-09-27 Styrelsemöte

2015-11-05 Styrelsemöte

2015-12-10 Styrelsemöte

Andra dokument

Årsmöteshandlingar 2015