Här finns distriktets protokoll och handlingar från verksamhetsåret 2014.

Protokoll

2014-03-01 Årsmötesprotokoll

2014-03-30 Konstituerande möte

2014-04-14 Styrelsemöte

2014-06-01 Styrelsemöte

2014-09-16 Styrelsemöte

2014-10-06 Styrelsemöte

2015-01-03 Styrelsemöte

2015-03-11 Styrelsemöte

Andra dokument

Årsmöteshandlingar 2014