Sverok Västerbotten är ett distrikt inom Sverok. Distriktet består av spelföreningar inom Västerbottens län som sysslar med spel som social verksamhet. Där ingår bland annat rollspel, kortspel, lajv, brädspel, figurspel, tv-spel, datorspel, paintball och airsoft. Distriktets syfte är att på olika sätt stötta och hjälpa sina föreningar. Distriktet tillhörde fram till 2011 det som då kallades Sverok Övre Norrland (förkortat Sverok ÖN). Här finns det en länk till Sverok Västerbottens stadgar.

Distriktet leds av en ideell styrelse som väljs på distriktets årsmöte. Styrelsens främsta ansvar är att verkställa de beslut medlemmarna fattat på årsmötet. Utöver dessa centrala delar av distriktets verksamhet arbetar distriktsstyrelsen med löpande arbetsuppgifter som formellt krävs av distriktet i form av bokföring, möten och protokoll. Dessutom finns det alltid många projekt i området som distriktet på olika sätt är inblandat i. Distriktet har idag en anställd föreningskonsulent, Sanna Hedlund, som jobbar från Sverok Västerbottens kansli på Kulturhuset Klossen. Kontaktuppgifter hittar du här.

Styrelsen för 2020 ser ut som följer:

Ordförande: Robin Adolfsson
Sekreterare: Linnea Isaksson
Vice ordförande: Lukas Schwalb
Kassör: Sören Gullbrand
Ledamot: Adrian Åström Granberg
Ledamot: Wadoud Ståhl
Ledamot: Isa Blomberg

Valberedning: Jennie Larsson (sammankallande) och Jojjon Hamrén.

Revisorer: Linus Råde (sammankallande) och Elin Dalstål