Här är samtliga handlingar till Sverok Västerbottens årsmöte 2019!
Årsmötet hålls kl 13.00 på Klossen, Ekonomstråket 6, Umeå

Dagordningen är SCHEMAT för årsmötet, dvs vilka punkter som ska tas upp och i vilken ordning.
Verksamhetsberättelse 2018 är en beskrivning om vad distriktet har gjort under 2018.
Ekonomisk berättelse 2018 är en kort text om hur distriktets ekonomi har sett ut under 2018. De faktiska siffrorna redovisas på årsmötet.
Revisorsberättelse 2019 är vad distriktets revisorer har kommit fram till när de har granskat styrelsens arbete för året.

Verksamhetsplan 2019 är vad distriktsstyrelsen tycker att distriktet ska fokusera på att göra under 2019.
Budget 2019 är vad distriktsstyrelsen tycker att distriktets pengar ska läggas på under 2019.
Motion 19.1 är en motion om stadgeändringar som styrelsen vill göra i distriktets stadgar. Det finns ett extra dokument bifogat för att göra det enklare att se vad det är som ändras.
Motion 19.2 är en motion om att anta en värdegrund som distriktsstyrelsen vill genomföra.

Ni kanske märker att det inte finns ett förslag till styrelse? Det är för att nomineringsprocessen fortfarande är öppen! Fram till och med den 20 februari kan du nominera dig själv eller någon annan på https://nominera.se/sverokvasterbotten!