Okategoriserade

Vi vill besöka er!

Styrelsen Sverok Vb har beslutat om riktlinjer angående representation/monterplats på olika Sverok-arrangemang inom länet. Detta som ett led i arbete med att tydliggöra distriktes arbete gentemot och med distriktets föreningear, detta för att bli en naturlig part att arbeta med vid arrangemang.
Det som distriktet har beslutat sig för att enligt riktlinjerna är följande att:

* Distriktet köper reklamplats på arrangemanget för 500 kr.

* Distriket tar emot och sprider er reklam för distriktets föreningar på de arrangemang där distriktet deltar. Så skicka ert material till vårt kontor på klossen eller lämna det till någon av oss i styrelsen.

För att distriktet skall kunna närvara på arrangemang behövs följande motprestation av arrangemagnet:

* Arrangemagnet skall ha minst 40 arrangörer/deltagare/besökare.

* Plats för bord och roll-ups skall finns. Helst även bord.

* Distriktet skall ha rätt att närvara med upp till 4 representanter, ej deltagare på arrangemanget kostnadsfritt.

Sverok Vb, Vi funkar!
Ps. Vill ni ha extra funktionärer till ert arr? Vi kanske kan hjälpa. Ds.