Välkommen till Sverok Västerbotten!

Posted on

Sverok Västerbotten är ett distrikt inom Sverok. Distriktet består av spelföreningar inom Västerbottens län som sysslar med spel som social verksamhet. Där ingår bland annat rollspel, kortspel, lajv, brädspel, figurspel, tv-spel, datorspel, paintball och airsoft. Distriktets syfte är att på olika sätt stötta och hjälpa sina föreningar. 

Read more >

Årsmöteshandlingar 2024

Posted on Uncategorized

Här kommer ni finna alla årsmöteshandlingarna som behövs inför årsmötet den 23 Mars.

Årsmötet kommer att genomföras dels via Discord, men också fysiskt på Klossen på Ålidhem i Umeå.

Årsmöteshandlingar rörande verksamheten 2023

Revisionsberättelse kommer inom kort

Årsmöteshandlingar rörande verksamheten 2024

Read more >

Kallelse till Sverok Västerbottens årsmöte 2024

Posted on Uncategorized

Varmt välkomna till Sverok Västerbottens årsmöte, som äger rum lördag den 23/3 2024, från klockan 12:00 i Klossen (Caliban) vid Ålidhems Centrum och kl. 13:00 digitalt i vår Discord-kanal.

Årsmötet den 23 mars kommer att vara vårt tredje hybrid-årsmöte. Vi kommer att bjuda på lunch från 12:00 och själva mötet kommer att börja kl 13:00. Efteråt kommer det att finnas rum för spel och skoj. Vi kommer att köra årsmötet i vår Discord-kanal som du finner en länk till lite längre ner.

Distriktet kommer att stå för fika och alla egna utlägg för resor till årsmötet inom länet ersätts om du sparar dina kvitton (gäller för dig som är med fysiskt).

Distriktet kommer även att ersätta föreningarna som skickar minst ett ombud till årsmötet.

Ombud som deltar fysiskt på årsmötet kommer att ersättas med 500 kr/ombud och ombud som deltar digitalt med 250 kr/ombud. Maximal ersättning 1 000 kr/förening.

Pengarna kommer att gå till den representerade föreningen och inte till individen själv.

För att vi ska få lite koll på hur många som dyker upp och kunna planera för inköp av fika blir vi tacksamma om ni anmäler er i förväg, men ni kan bara dyka upp på själva dagen också. Anmälan skickas till styrelse@vasterbotten.sverok.se eller @styrelsen i vår Discord-kanal.

Vi hoppas att se så många av våra föreningar som möjligt på plats och alla er andra online via Discord. Stort tack för att ni finns, och tveka inte att kontakta oss om er förening stöter på problem eller har frågor.

Glada hälsningar

Styrelsen för Sverok Västerbotten
styrelse@vasterbotten.sverok.se

——

Är du sugen på att sitta i styrelsen eller vill du nominera någon annan? Gå in på Nominator https://nominera.se/vasterbotten och nominera någon innan den 28e februari eller läs mer om dom olika posterna. Vid eventuella frågor, vänligen kontakta Nils (n0llan) på vår Discord https://discord.gg/YsykVnK4CK


Vill er förening skicka in en motion om vad ni tycker att distriktet ska göra? Isåfall är deadline den 9 mars och ni skickar dem till styrelse@vasterbotten.sverok.se Har du en idé men vet inte hur du ska lägga fram den? Oroa dig inte! Du kan välja att skriva ett färdigt förslag, eller bara din idé till förslag till oss, så hjälper vi dig att formulera den!

Handlingarna till årsmötet kommer att skickas ut ca 10 dagar innan årsmötet, samt läggas upp på hemsidan.

Read more >

Kallelse till Sverok Västerbottens årsmöte 2023

Posted on Uncategorized
Varmt välkomna till Sverok Västerbottens årsmöte, som äger rum lördag den 4/3 2023, från klockan 12:30 i Klossen (Callivan) vid Ålidhems Centrum och kl. 13:00 digitalt i vår Discord-kanal.

Årsmötet den 4 mars är vårt andra hybrid-årsmöte. Vi kommer att bjuda på fika från 12:30 och själva mötet kommer att börja kl 13:00. Efteråt kommer det att finnas rum för spel och skoj. Vi kommer att köra årsmötet i vår Discord-kanal som du hittar här: https://discord.gg/YsykVnK4CK med röstning via programmet VoteIT.

Distriktet kommer att stå för fika och alla egna utlägg för resor till årsmötet inom länet ersätts om du sparar dina kvitton (gäller för dig som är med fysiskt).
Distriktet kommer även att ersätta föreningarna som skickar minst ett ombud till årsmötet.
Ombud som deltar fysiskt på årsmötet kommer att ersättas med 250 kr/ombud och ombud som deltar digitalt med 100 kr/ombud. Maximal ersättning 500 kr/förening.
Pengarna kommer att gå till den representerade föreningen och inte till individen själv.

För att vi ska få lite koll på hur många som dyker upp och kunna planera för inköp av fika blir vi tacksamma om ni anmäler er i förväg, men ni kan bara dyka upp på själva dagen också. Anmälan skickas till styrelse@vasterbotten.sverok.se eller @styrelsen i vår Discord-kanal.

Vi hoppas att se så många av våra föreningar som möjligt på plats och alla er andra online via Discord. Stort tack för att ni finns, och tveka inte att kontakta oss om er förening stöter på problem eller har frågor.
Glada hälsningar
Styrelsen för Sverok Västerbotten
styrelse@vasterbotten.sverok.se 
Länk till vår Discord-serverLänk till årsmöteskanalen
Är du sugen på att sitta i styrelsen eller vill du nominera någon annan? Gå in på Nominator https://nominera.se/vasterbotten och nominera den personen innan den 28 februari eller läs mer om dom olika posterna. Vid eventuella frågor, vänligen kontakta Nils n0llan#6718 på vår Discord https://discord.gg/YsykVnK4CK

Vill er förening skicka in en motion om vad ni tycker att distriktet ska göra? Isåfall är deadline den 19 februari och ni skickar dem till styrelse@vasterbotten.sverok.se Har du en idé men inte vet hur du ska lägga fram den? Oroa dig inte! Du kan välja att skriva ett färdigt förslag, eller bara din idé till förslag till oss, så hjälper vi dig att formulera den!

Handlingarna till årsmötet kommer att skickas ut ca 10 dagar innan årsmötet, samt läggas upp på hemsidan. 
Utdrag ur stadgarna
§16. Årsmötet är distriktets högsta beslutande organ. Mötet ska hållas tidigast 15 januari och senast 31 mars, på tid och plats som distriktsstyrelsen bestämmer.

§17.  Vid årsmötet har alla distriktets medlemmar, distriktsstyrelsen, valberedningen, revisorerna, övriga distriktsstyrelser samt förbundsstyrelsen rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag. För övriga närvarande och gäster på årsmötet gäller närvaro- samt yttranderätt.

§18.  Till årsmötet får varje förening sända ombud i nedanstående omfattning enligt vad föreningen rapporterat in till Sverok under nuvarande eller senaste verksamhetsår:

§  2 ombud för upp till 25 medlemmar
§  3 ombud för 26-50 medlemmar
§  4 ombud för 51-75 medlemmar
§  5 ombud för 75-100 medlemmar
§  6 ombud för 101 medlemmar och därutöver 

§19.  Endast befullmäktigade ombud enligt 14§ är röstberättigade vid årsmötet. Varje ombud har en röst. Ombudet skall vara närvarande för att få utöva sin rösträtt. Ingen person får vara ombud för mer än en förening. 

§20. Årsmötet är beslutsmässig om skriftlig kallelse sänts till föreningarna och distriktsvalda senast fyra veckor före årsmötets hållande. Årsmöteshandlingarna ska ha sänts till föreningarna och distriktsvalda senast tio dagar före mötet.

De fullständiga stadgarna finns att läsa här.
Policy för utbetalning av reseersättning Sverok Västerbotten
Allmänt
Vid val av resesätt samt vid resebokning ska billigaste, rimliga alternativ väljas. Resor bör boka i god tid, resor som blir orimligt dyra på grund av bristande planering ska inte genomföras om de inte är absolut nödvändiga.

Geografi
Reseersättning ges i första hand för resor inom distriktet.Resor som sker utanför distriktet ska motiveras och kräver ett styrelsebesluts för godkännande.

Ersättning vid årsmöte
Reseersättning till föreningsrepresentants resa till Sverok Västerbottens årsmöte utbetalas endast för resor inom distriktet. 

Bil
Bil kan användas då det är nödvändigt. Samåkning ska nyttjas i så stor omfattning som möjligt. Ersättning för bil ges enligt Skatteverkets riktlinjer (18.50 kr per mil). Hyrbil ska endast användas då det är nödvändigt och kräver styrelsebeslut. Billigast, rimliga alternativ ska väljas.

Förskott
Förskott för resor ges ej. 
Read more >

Kallelse till Sverok Västerbottens årsmöte 2022

Posted on Uncategorized

Varmt välkomna till Sverok Västerbottens årsmöte, som äger rum lördag den 22/1-2022, från klockan 12:00 i Klossen vid Ålidhems Centrum* och kl. 13:05 digitalt i vår Discord-kanal.

Årsmötet den 22 januari är vårt första hybrid-årsmöte*. Vi kommer att starta med lunch kl 12:00 för de som är med fysiskt* och själva mötet börjar kl 13:05, och efteråt kommer det finnas rum för spel och skoj. Vi kommer att köra årsmötet i vår Discord-kanal med röstning via programmet VoteIT.

Distriktet står för fika, lunch och alla egna utlägg för resor till årsmötet inom länet ersätts om du sparar dina kvitton (gäller för dig som är med fysiskt). För att vi ska få lite koll på hur många som dyker upp och kunna planera lunch blir vi tacksamma om ni anmäler er i förväg, men ni kan bara dyka upp på själva dagen också. Anmälan skickas till styrelse@vasterbotten.sverok.se eller @styrelsen i vår Discord-kanal.

Vi hoppas att se många av våra föreningar på plats, och hoppas på att äntligen få träffa våra medlemsföreningar igen efter en lång pandemi. Stort tack för att ni hållit ut, och tveka inte att kontakta oss om er förening stöter på problem eller har frågor.

Hoppas att ni har en bra julledighet och spela spel! 

Glada hälsningar

Styrelsen för Sverok Västerbotten
styrelse@vasterbotten.sverok.se

* Med reservation för förändringar i restriktionerna

——

Är du sugen på att sitta i styrelsen eller vill du nominera någon annan? Skicka ett mail till valberedning@vasterbotten.sverok.se eller ett PM till Isa @Apathy#2211 i vår Discord-kanal


Vill er förening skicka in en motion om vad ni tycker att distriktet ska göra? Isåfall är deadline den 8 januari och ni skickar dem till styrelse@vasterbotten.sverok.se Har du en idé men inte vet hur du ska lägga fram den? Oroa dig inte! Du kan välja att skriva ett färdigt förslag, eller bara din idé till förslag till oss, så hjälper vi dig att formulera den!

Handlingarna till årsmötet kommer att skickas ut ca 10 dagar innan årsmötet, samt läggas upp på hemsidan.

Utdrag ur stadgarna:

§16. Årsmötet är distriktets högsta beslutande organ. Mötet ska hållas tidigast 15 januari och senast 31 mars, på tid och plats som distriktsstyrelsen bestämmer. 

§17.  Vid årsmötet har alla distriktets medlemmar, distriktsstyrelsen, valberedningen, revisorerna, övriga distriktsstyrelser samt förbundsstyrelsen rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag. För övriga närvarande och gäster på årsmötet gäller närvaro- samt yttranderätt.

§18.  Till årsmötet får varje förening sända ombud i nedanstående omfattning enligt vad föreningen rapporterat in till Sverok under nuvarande eller senaste verksamhetsår:

  • §  2 ombud för upp till 25 medlemmar
  • §  3 ombud för 26-50 medlemmar
  • §  4 ombud för 51-75 medlemmar
  • §  5 ombud för 75-100 medlemmar
  • §  6 ombud för 101 medlemmar och därutöver 

§19.  Endast befullmäktigade ombud enligt 14§ är röstberättigade vid årsmötet. Varje ombud har en röst. Ombudet skall vara närvarande för att få utöva sin rösträtt. Ingen person får vara ombud för mer än en förening. 

De fullständiga stadgarna finns på vår hemsida: https://vasterbotten.sverok.se/wp-content/uploads/2021/12/Stadgar-for-Sverok-Vasterbotten.pdf

Policy för utbetalning av reseersättning Sverok Västerbotten

Allmänt

Vid val av resesätt samt vid resebokning ska billigaste, rimliga alternativ väljas. 

Resor bör boka i god tid, resor som blir orimligt dyra på grund av bristande planering ska inte genomföras om de inte är absolut nödvändiga.

Geografi

Reseersättning ges i första hand för resor inom distriktet.

Resor som sker utanför distriktet ska motiveras och kräver ett styrelsebesluts för godkännande.

Ersättning vid årsmöte

Reseersättning till föreningsrepresentants resa till Sverok Västerbottens årsmöte utbetalas endast för resor inom distriktet.

Ersättning för styrelseledamot, revisorer eller annan nyckelperson kan godkännas genom styrelsebeslut.

Bil

Bil kan användas då det är nödvändigt. Samåkning ska nyttjas i så stor omfattning som möjligt. Ersättning för bil ges enligt Skatteverkets riktlinjer (18.50 kr per mil). 

Hyrbil ska endast användas då det är nödvändigt och kräver styrelsebeslut. Billigast, rimliga alternativ ska väljas. 

Förskott

Förskott för resor ges ej. 

Read more >

Distriktet fyller 10 år idag!

Posted on Uncategorized

 Den 19 mars 2011 hölls vad som skulle bli det sista årsmötet i det dåvarande Sverok Övre Norrland, som splittrades till Sverok Västerbotten och Sverok Norrbotten.  Det betyder att det idag är distriktets 10 års-dag! Vi har därför kontaktat personer som var med när distriktet bildades eller som har suttit som ordförande för distriktet under åren för att se vad det är de mest kommer ihåg av sin tid. Läs utskicket med intervjuerna här som PDF eller via denna länk: https://ebas.sverok.se/memos/webview?id=2072&version=view.

– Lloyd Baltz, ordförande Sverok Övre Norrland 2011
– Nathalie Andersson, ordförande 2014
– Linus Råde, ordförande 2015-2016
– AnnaIsabella Lundh, ordförande 2017
– Wadoud Ståhl, ordförande 2018-2019


Distriktet har de senaste två åren har letts av Robin Adolfsson från föreningen Limbo. Distriktet har sedan 2014 haft en spellokal på Klossen med ett spelrum tillsammans med Studiefrämjandet och har genom åren genomfört många lyckade projekt med fokus på allt från spelträffar för unga, lägerverksamhet, integration och mångfald! 

Följ oss gärna på Facebook eller Discord om du vill veta mer vad vi i distriktet gör! 
Tack för att ni är medlemmar hos oss och vi ser fram emot de nästkommande 10 åren i Sverok! 

Styrelsen för Sverok Västerbotten och föreningskonsulent-Sanna 
Read more >

Ung i Västerbotten-projektet går mot sitt slut

Posted on Uncategorized

Under hösten 2020 och våren 2021 har vi i distriktet drivit ett projekt finansierat av Region Västerbotten vid namn ”Ung i Västerbotten”. Projektets syfte har varit att undersöka hur olika ungdomsorganisationer har hanterat sviterna av Covid-19, med påverkan på deras ekonomi, medlemstal och föreningar, samt vilka behov de har som Region Västerbotten och länets kommuner skulle kunna hjälpa dem med.

Totalt var det sju ungdomsorganisationer som ställde upp på intervjuer;  Junis Västerbotten, RUM Västerbotten, Salt barn och unga i EFS Västerbotten, Scouterna Västerbotten-Ångermanland, Sverok Västerbotten, Unga Örnar Västerbotten och UNF Västerbotten.

Frågorna som ställdes var följande: 

  • Har er verksamhet eller medlemsantal förändrats de senaste åren?
  • Hur har Corona påverkat er som organisation under året?
  • Hur tror ni att 2021 kommer att se ut för er i skenet av Corona?
  • Hur tror du generellt att framtiden kommer att se ut för er och civilsamhället?
  • Vad har ni för behov som Region Västerbotten och kommunerna kan hjälpa er med?

Sammanfattningar och slutsatser i projektet presenterades under en workshop dit alla kommuner, ungdomsorganisationer samt Region Västerbotten var inbjudna i början av mars. Där lanserades den bok som projektet tagit fram och som håller på att skickas ut till länets kommuner, Region Västerbotten och de ungdomsorganisationer som antingen deltog på workshopen eller var med och blev intervjuade.

Om ni som förening är intresserade av att läsa boken finns den i Sverokrummet i fysisk form eller digitalt här nedan:

Vill du ha en tryckt kopia av boken? Hör av dig till oss i distriktet!

Read more >

Ny distriktsstyrelse!

Posted on Uncategorized

Förra helgen hade distriktet sitt årsmöte och valde nya styrelsemedlemmar!

Styrelsen består 2021 av Robin Adolfsson, Lukas Schwalb, Jennie Larsson och Jacob Lindström.

Vald till valberedare blev Isa Blomberg och till distriktets revisorer återvaldes Linus Råde och Elin Dalstål.

Ett extra tack till Isa Blomberg, Wadoud Ståhl, Linnea Isaksson, Sören Gullbrand och Adrian Granberg som lämnar distriktsstyrelsen i år för nya föreningsäventyr! Tack för ert arbete i distriktet!

Read more >